Gwarancja


Firma PRIMO GmbH udziela 5 letniej gwarancji na wszystkie produkty elektroinstalacyjne na pozostałe udziela sie 2 letniej gwarancji. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych oraz wynikłych z przepięć spowodowanych wyładowaniami atmosferycznymi.
Reklamacje należy zgłosić do Autoryzowanego Dystrybutora w Polsce; firmy te zajmną się również utylizacją uszkodzonych produktów zgodnie z dyrektywą WEEE.