Informacje prawne

Zawartość stron internetowych pod adresem www.primo-gmbh.pl, ktłrch właścicielem jest firma PRIMO GmbH są chronione prawem autorskim. Pomimo najwyższej staraności Firma PRIMO GmbH nie może zagwarantować poprawności informacji i stałej dostępności technicznej. W szczególności nie ponosi odpowiedzialności prawnej za treści stron zewnętrznych, których linki są podane na stronach www.primo-gmbh.pl. Firma PRIMO GmbH dystansuje się z treściami linkowanych stron. PRIMO GmbH zastrzega sobie prawo do zmiany treści i projeku stron internetowych w dowolnym czasie bez uprzedzenia.
Dokładności informacji zawartych w tym medium nie możne zagwarantować mimo starannego opracowywania . Informacje dotyczące wyposażenia nie są wiążące. Opisane funkcje w tym medium mogą być zmieniony w międzyczasie ze względu na ciągły rozwój techniczny lub zostać usunięte. O aktualnym stanie technicznym oraz funkcji należy skontaktować się z naszymi ekspertem handlowym lub dystrybutorem w danym kraju.

Nasza firma nie odpowiada za zawartość stron, na które zostały przekierowane z naszych stron internetowych. Cel przelinkowania ma tu tylko i wyłącznie poszerzenie informacji na temat produktu, opinii klientow lub zgłębienia wiedzy technicznej.

Dystansujemy się od stron z treściami godzącymi w dobro publiczne lub osobiste oraz zawierajace treści niezgodne z prawem. Odpowiedzialność prawna: Mimo kontroli zawartych informacji na innych stronach nie bierzemy odpowiedzialnosci prawnej za zawartość linkowanych stron. Za treść przekierowanych stron odpowiedzialny jest wyłącznie właściciel względnie użytkownik domeny.

W wypadku roszczeń prawnych dotyczących domeny, użytych nazw produktów lub innych podobnych problemów prosimy z uwagi na niepotrzebne spory sądowo-prawne i zwiazane z tym koszty o wcześniejszy kontakt z nami. Koszty związane zarówno z radcą prawnym lub adwokatem jak i biurami zajmującymi sie problematyką prawną lub dochodzenie praw przed sądem bez wcześniejszego kontaktu z nami t.j. z firmą PRIMO GmbH lub (na terenie Polski) z naszym Autoryzowanym Dystrybutorem, będą z uwagi na obowiazek Strony do zmiejszenia lub wyeliminowania niepotrzebnych kosztów jako bezpodstawne odrzucone.
Nasza firma nie rości żadnych praw do nazw, symboli lub graficznych znaków firmowych itd.
Nazwy produktów zamieszczonych na naszych stronach mają na celu jedynie dokładne sprecyzowanie producenta danego produktu i jego oryginalnej nazwy.
Kopiowanie i wykorzystywanie znaku firmowego PRIMO GmbH oraz stron internetowych bez zgody firmy PRIMO GmbH jest zabronione.